Fair Rådgivning

Om mig

Jeg er uddannet civilingeniør fra 2010 og har siden da projekteret bærende konstruktioner på en lang række projekter med stor variation.

Jeg har projekteret simple overdækninger til enfamiliehuse og regnet på 8 etagers boligbyggerier i betonelementer. Jeg har regnet på bjælker med små spænd og projekteret sportsparker med gitterkonstruktioner, der spændte 45 meter. Jeg har regnet på simple stribefundamenter og projekteret byggerier med pælefundering og dybe funderingsmetoder.

Fra 2018-2020 sad jeg som fungerende afdelingsleder for en konstruktionsafdeling i en mellemstor virksomhed og har herigennem fået flair for kommunikation og ledelse.

Grundet ny lovgivning om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner har jeg ydermere praktiseret SBI271, hvorfor jeg også her har opnået særdeles stor viden.

Alt i alt har jeg opnået en meget bred alsidig viden indenfor projektering af husbyggeri, hvor samspil mellem dialog, økonomiske hensyn og den nødvendige statik tages i betragtning for at finde de mest hensigtsmæssige løsninger.

I mit generelle livssyn, som jeg også har overført til min professionelle karriere, har jeg altid gået op i at tingene skal være fair.

Jeg tilbyder derfor rådgivning, hvor jeg sammen med kunden definerer den præcise opgave, og hvor pris og ydelse hænger nøje sammen.

En god kommunikation og forventningsafstemning inden opgaven igangsættes er altafgørende for mig.

Dette kalder jeg fair rådgivning.


Kontakt

Arbejdsområder


Konstruktion

Beregning og projektering af bærende konstruktioner inden for træ, stål, beton og murværk.

Tegninger

Udarbejdelse af konstruktionsplaner, fundamentsplaner og tilhørende detaljetegninger.

Samarbejde

Samarbejde med certificeret statiker KK2, hvorfor start og sluterklæringer kan tilbydes.

Fair rådgivning

God kommunikation og forventningsafstemning inden opgaven igangsættes er altafgørende for mig.

Bygherrerådgivning

Jeg kan tilbyde bygherrerådgivning på konstruktionsprojekter, hvor der f.eks. ved afslutning af projekteringsfaser udføres kvalitetssikring af andre rådgivende ingeniørfirmaers projektmateriale.

Tilsynsopgaver

Jeg kan tilbyde tilsyn på mindre og større konstruktionsprojekter hvor der nøje ses på om entreprenører har fulgt projektmaterialet.

Entreprenør

Er du mindre entreprenørvirksomhed og ønsker hjælp til gennemgang af udbudsprojekter udarbejdet af andre rådgivningsfirmaer står jeg til rådighed.

Jonathan Glud rådgivende Ingeniørfirma ApS

God kommunikation og forventningsafstemning inden opgaven igangsættes er altafgørende for mig.

Dette kalder jeg fair rådgivning.

Kontakt

Priser


Generelt forsøger jeg at holde mine omkostninger nede, og dette kommer til at give til dig som kunde, da jeg derfor kan tilbyde billigere, men stadig kompetent og fair rådgivning.

Medgået tid 800kr.-1.000kr. eks moms / time – alt efter opgavetype

Jeg udfører også fastprisaftaler, hvis dette ønskes. Her definerer og afstemmer jeg ydelsen, så det passer til dette behovOm firmaet


Jonathan Glud Rådgivende Ingeniørfirma ApS er stiftet i 2021 og ejet af Jonathan Glud. Firmaet er specialiseret i bærende konstruktioner og har hjemmeadresse i Havdrup, der ligger i Solrød kommune.

Jonathan Glud rådgivende Ingeniørfirma ApS

Professionel ansvarsforsikring med tingskade op til 5 millioner DKK
og personskade op til 12,5 millioner DKK

 

Kontakt

Kontakt


Hovedmail: kontakt@jgraadgivning.dk
Direkte mail: jg@jgraadgivning.dk

Mobil : 51 96 58 07

Adresse: Kildebrogårdsvej 8

4622 Havdrup

Cvr: 41983191